πτοέω


πτοέω
πτοέω, scheuchen, in Furcht u. Schrecken setzen, und dadurch zum Fliehen bringen, fortjagen, pass. sich fürchten, ängstigen; bes. = von einer Leidenschaft hingerissen werden, z. B. von leidenschaftlicher Liebe; μεϑ' ὁμήλικας ἐπτοίηται, er gafft unruhig, unstet nach anderen Gleichalterigen; perf. gefesselt sein; πτοηϑεὶς ἐπὶ τοῖς ἠγγελμένοις, in Furcht gesetzt

Wörterbuch altgriechisch-deutsch . 2010.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • πτοῆσθε — πτοέω terrify pres imperat mp 2nd pl (doric aeolic) πτοέω terrify pres subj mp 2nd pl πτοέω terrify pres ind mp 2nd pl (doric aeolic) πτοέω terrify pres subj act 2nd pl (epic) πτοέω terrify imperf ind mp 2nd pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτοεῖσθε — πτοέω terrify pres imperat mp 2nd pl (attic epic) πτοέω terrify pres opt mp 2nd pl (epic ionic) πτοέω terrify pres ind mp 2nd pl (attic epic) πτοέω terrify imperf ind mp 2nd pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτοῇ — πτοέω terrify pres subj mp 2nd sg πτοέω terrify pres ind mp 2nd sg πτοέω terrify pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτοήσουσιν — πτοέω terrify aor subj act 3rd pl (epic) πτοέω terrify fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) πτοέω terrify fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτοήσω — πτοέω terrify aor subj act 1st sg πτοέω terrify fut ind act 1st sg πτοέω terrify aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπτοημένα — πτοέω terrify perf part mp neut nom/voc/acc pl ἐπτοημένᾱ , πτοέω terrify perf part mp fem nom/voc/acc dual ἐπτοημένᾱ , πτοέω terrify perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπτόησθε — πτοέω terrify plup ind mp 2nd pl πτοέω terrify perf imperat mp 2nd pl πτοέω terrify perf ind mp 2nd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτοεῖ — πτοέω terrify pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) πτοέω terrify pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτοηθέντα — πτοέω terrify aor part pass neut nom/voc/acc pl πτοέω terrify aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτοιήσεις — πτοέω terrify aor subj act 2nd sg (epic) πτοέω terrify fut ind act 2nd sg (epic) πτοίησις vehement emotion fem nom/voc pl (attic epic) πτοίησις vehement emotion fem nom/acc pl (attic) πτοιέω terrify aor subj act 2nd sg (epic) πτοιέω terrify fut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτοιῶ — πτοέω terrify pres subj act 1st sg (attic epic doric) πτοέω terrify pres ind act 1st sg (attic epic doric) πτοιέω terrify pres subj act 1st sg (attic epic doric) πτοιέω terrify pres ind act 1st sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.